…Å se et vindu være åpent og se utenfor for å se et klart landskap, indikerer vårt ønske om å kjenne fremtiden og den ubevisste søken etter et større perspektiv, nye synspunkt. Å være i et rom med lukkede vinduer eller at de viser mørke eller sperrede vinduer, indikerer vår isolasjon og manglende evne til å se nye horisonter….